Våre tjenester

Romakustikk

Beregninger / Prosjektering

  • Sentral godkjenning i alle tiltaksklasser, PRO lydforhold og vibrasjoner
  • Vurdering av samferdselsstøy (vei og tog)
  • Interne lydforhold  i boliger, næringsbygg og industribygg (trinnlyd/ luftlyd/ støy/ etterklang).
  • Industristøy/ anleggsstøy/ havner og terminaler/ skytebanestøy/ skateparker/ ballbinger o.l., mot naboer eller internt
  • Romakustikk i forsamlingssaler, kino, konsertsaler o.l. 
  • BREEAM preanalyse for områdene POL 05 og HEA 05
Lydmåling

Lydmålinger / Vibrasjonsmålinger

  • Støy, trinnlyd, luftlyd, etterklangstid,
  • BREEAM kontrollmålinger for områdene POL 05 og HEA 05
  • Vibrasjoner fra tog/ samferdsel, i bolig
  • Vibrasjoner i næringsbygg (for sensitive instrumenter)